fbpx

ทดลองเรียนฟรี

การปรับความคมชัดของวิดีโอ คลิกที่รูปฟันเฟือง (เลือก 1080p หรือ 720p)

กลุ่ม 1 : วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

1. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1.1 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1:33:09

โปรโมชั่น ประจำเดือนพฤษภาคม 1,900.- ลดตลอดทั้งเดือน จากปกติ 3,180 บาท จบในคอร์สเดียว เรียนได้จนถึงวันสอบ ก.พ. (ขณะนี้สำนักงาน ก.พ. ยังไม่ได้กำหนดวันสอบ) สั่งซื้อคอร์ส