fbpx

ทดลองเรียนฟรี

การปรับความคมชัดของวิดีโอ คลิกที่รูปฟันเฟือง (เลือก 1080p หรือ 720p)

กลุ่ม 1 : วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

1. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1.1 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1:33:09

อยากให้คุณอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 โปรโมชั่น stay home 1800.- จากปกติ 3,180 บาท จบในคอร์สเดียว เรียนได้จนถึงวันสอบ ก.พ. (ตอนนี้สำนักงาน ก.พ. ยังไม่ได้กำหนดวันสอบ) ราคานี้ถึง 12 เมษายน 63 เท่านั้น!!