แจ้งการโอนเงิน

แจ้งการโอนเงิน

เลือกคอร์สที่ท่านได้ชำระเงิน* เรียนทั้ง 2 กลุ่มวิชา (2,100.-)กลุ่ม 1 : วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (1,200.-)กลุ่ม 2 : ความรู้ความสามารถทั่วไป ไทย อังกฤษ (1,200.-)
วันที่โอนชำระ* (เช่น 14 มิ.ย. 2563)
เวลาที่โอนชำระ* (เช่น 09.46)
จำนวนเงิน*
หลักฐานการชำระเงิน(ถ้ามี)
อีเมล* (เราจะส่งรหัสให้ทางเมล์นี้)
ชื่อ-สกุล*
เบอร์โทรศัพท์*