วิธีเข้าเรียน

1. คลิกที่เมนู Log In

2. กรอกรหัสที่ท่านได้รับ ลงในช่อง ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน


3. ระบบจะพาไปยังหน้า เนื้อหาของคอร์ส


4. เลือกหัวข้อที่ต้องการเรียน โดยวิดีโอจะเป็นป๊อปอัพ เด้งขึ้นมา (lightbox popup)


5. การปรับความคมชัดของวิดีโอ คลิกที่รูปฟันเฟือง (เลือก 1080p หรือ 720p) *ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตที่ท่านใช้ด้วย