อนุกรม

ติวอนุกรม (1 ชั่วโมง 30 นาที) พร้อมข้อสอบท้ายบทเรียน เฉลยละเอียด

  1. อนุกรม รูปแบบที่ 1 เพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบคงที่
  2. อนุกรม รูปแบบที่ 2 เพิ่มขึ้นหรือลดลงสลับตัวหรือเท่าตัวหรือเป็นเหตุเป็นผลกัน
  3. อนุกรม รูปแบบที่ 3 บวกสะสม
  4. อนุกรม รูปแบบที่ 4 เลขยกกำลัง
  5. อนุกรม รูปแบบที่ 5 แบ่งกลุ่ม
  6. อนุกรม รูปแบบที่ 6 เศษส่วน
  7. อนุกรม รูปแบบที่ 7 ตัวเลขหลักหมื่น หลักแสน และหลักล้าน
  8. อนุกรม รูปแบบที่ 8 ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
  9. อนุกรม รูปแบบที่ 9 ใยแมงมุม (Spider)