สดมภ์

ติวสดมภ์ (40 นาที) พร้อมข้อสอบท้ายบทเรียน เฉลยละเอียด

  1. ข้อสอบสดมภ์ คืออะไร
  2. หลักการตอบสดมภ์
  3. ข้อสอบสดมภ์ ระดับ ปวช. ปวส.
  4. ข้อสอบสดมภ์ ระดับ ป.ตรี ป.โท