ตาราง

ติวตาราง (56 นาที) พร้อมข้อสอบท้ายบทเรียน เฉลยละเอียด

  1. รู้จัก “หา” กับ “ฐาน”
  2. สูตรการหาร้อยละ 2 สูตรครอบจักรวาล
  3. หลักการทำข้อสอบตาราง
  4. ข้อสอบตาราง ระดับ ปวช. ปวส.
  5. ข้อสอบตาราง ระดับ ป.ตรี ป.โท (มีเครื่องหมาย ?)