ตรรกศาสตร์

ติวตรรกศาสตร์ (1 ชั่วโมง) พร้อมข้อสอบท้ายบทเรียน เฉลยละเอียด

  1. ต้องนำ “กฎ” ไปจัดการกับข้อสอบเท่านั้น!
  2. การสรุปเหตุผลทั่วไป 4 กฎจดจำไว้
  3. ถาม ข้อใดสอดคล้อง 2 กฎจดจำให้แม่น
  4. ถาม ข้อใดไม่สอดคล้อง 3 กฎต้องจำได้