การเรียงประโยค

ติวการเรียงประโยค (37 นาที) พร้อมข้อสอบท้ายบทเรียน เฉลยละเอียด

  1. การเรียงประโยค คืออะไร
  2. รูปแบบที่ออกข้อสอบ
  3. การเรียงประโยค ข้อ 1-5
  4. การเรียงประโยค ข้อ 6-10