การแต่งประโยคในภาษาไทย หรือการใช้คำ

ติวการแต่งประโยคในภาษาไทย หรือการใช้คำ (19 นาที) พร้อมข้อสอบท้ายบทเรียน เฉลยละเอียด

  1. หลักการตอบ และข้อสอบ การแต่งประโยคในภาษาไทย ระดับ ปวช. ปวส.
  2. หลักการตอบ การแต่งประโยคในภาษาไทย ระดับ ป.ตรี ป.โท
  3. ข้อสอบ การแต่งประโยคในภาษาไทย ระดับ ป.ตรี ป.โท