แนะแนววิชาภาษาอังกฤษ

ติวแนะแนววิชาภาษาอังกฤษข้อสอบออกอะไรบ้าง (19 นาที) พร้อมข้อสอบท้ายบทเรียน เฉลยละเอียด

  1. Conversation (ประโยคสนทนา)
  2. Vocabulary and Expressions (คำศัพท์และสำนวน)
  3. Structure (โครงสร้างประโยค)
  4. Reading Comprehension (อ่านและทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง)